Dijagnostika

DIJAGNOSTIKA2

 

Dijagnostika prethodi svim vrstama stomatoloških zahvata. Sprovodi se kako bi se utvrdilo trenutno stanje, te odredili postupci daljeg stomatološkog tretmana.

 

sada21     Koristeći najmodernije tehnologije i aparate, svojim pacijentima garantujemo najkvalitetniju uslugu uz rezultate koji su vidljivi odmah.

     Dijagnostiku obavljamo savremenim sistemom digitalne Sirona radiografije, koja se nalazi u samom vrhu stomatološke dijagnostike. Pacijent može da bude podvrgnut dijagnostici prije, za vrijeme i nakon stomatološkog tretmana, a da pri tome ne napušta udobnost stomatološke stolice. Uz sve to izlaže se najminimalnijoj, gotovo zanemarivoj količini zračenja, a snimak se odmah projektuje na monitoru stolice.


4daa6d

 

 

Sarađujemo sa vodećim rendgen kabinetima, koji nam obezbjeđuju panoramsko snimanje obje vilice, kao i 3D snimke.


54da6d4a

 

 

Stanje usta svakog pacijenta i prije i nakon intervencije fotografišemo i arhiviramo.


5sd4a6d1acxz

 

 

 

 

Posjedujemo i aparat koji je savršen za otkrivanje i najskrivenijeg karijesa. Ova dijagnostička metoda je potpuno bezbolna za pacijente.


U centru za oralno zdravlje dr Kojić, brinemo o kompletnom zdravlju naših pacijenata, a počinjemo sa ustima. Sve obavljamo u ugodnom i antistres ambijentu naše stomatološke ordinacije i na taj način štedimo i vrijeme i novac naših pacijenata.

 


« ORTODONCIJA              LASER »