Parodontologija

PARODONTOLOGIJA

 

I zubi trebaju potporu

 

 

paradontologija

     Parodontologija djeluje u području očuvanja zdravlja potpornog tkiva zuba, tzv. parodoncijuma.

Zdravlje potpornih struktura preduslov je, kako zdravlja zuba tako i cijelog organizma.

 

Prvi korak nakon dijagnoze nekog oblika oboljenja parodoncijuma je inicijalna parodontalna terapija.

Ona podrazumijeva čišćenje zuba od kamenca, mekih naslaga i pigmentacija.

Na ovakav način se postiže stišavanje inflamacije i uklanjanje ogromne količine mikroorganizama koji su glavni uzročnici parodontopatije i karijesa zuba.

 

 

saada54545a6dd

     Pacijente koji imaju teže forme parodontopatije, podvrgavamo hirurškim tretmanima u svrhu uklanjanja inficiranih parodontalnih džepova te nadomiještanja izgubljene kosti vještačkim ili prirodnim zamjenicima.


paradont 3 slike

 

 

     Kako bi hirurška terapija dala što bolje rezultate u Centru za oralno zdravlje dr Kojić koristimo minimalno invazivne hirurške zahvate u kombinaciji sa najsavremenijim preparatima i sredstvima.

 

Koristimo membrane A-PRF koje se prave od pacijentove krvi u posebnom aparatu za centrifugiranje.

 

 

      Takva membrana je bogata faktorima rasta i fibrinom koji potpomažu stvaranje nove kosti, novog tkiva i ubrzavaju zarastanje operativnog polja.

 


M

Parodontopatija i implanti

­     Često se postavlja pitanje da li je ugrađivanje implanata prikladno za pacijente sa parodontopatijom i kakva je sudbina tih implanata. Takvi pacijenti mogu biti podvrgnuti implantima, ali prije toga je nephodno provesti parodontološku terapiju. Ukoliko je parodontopatija pod kontrolom, implanti će imati jednak uspijeh kao i kod pacijenata koji nemaju parodontopatiju. Iste bakterije koje uzrokuju parodontopatiju uzrokuju i perimplantitis (upala oko implanata), koja može dovesti i do gubitka implanta. Zbog toga je potrebno što hitnije liječenje. Prevencija je najvažniji faktor u sprječavanju nastanka upalnih procesa. Prevencija se sastoji u besprijekornom održavanju oralne higijene, kontroli biofilma i redovnim posjetama stomatologu, kako bi se neki neželjeni procesi otkrili u najranijem stadijumu i na taj način veoma lako otklonili ili zaustavili.

 


 

« ALL ON 4              PROTETIKA »