Laser

LASER

 

Savremena stomatologija se u mnogome oslanja na upotrebu lasera.

 

54bnv

     U našoj ordinaciji ima veoma široku primjenu. Koristimo ga u parodontologiji, u toku obrade parodontalnih džepova, kako bismo što prije obeskličili upaljeno područje.

     Takođe i u endodonciji, iz istih razloga pri obradi inficiranih kanala. Na taj način smanjujemo broj terapijskih seansi, omogućavamo bolji i brži krajnji rezultat.


g6d5vcb

     Korisimo ga u hirurgiji mekih tkiva, kako kod frenulektomije, tako u gingivoplastici, odnosno u kliničkom produžavanju krune zuba.

     Na ovaj način pacijent nema šavova i nema krvarenja, te je tako oporavak mnogo brži od klasičnog hirurškog tretmana.


v53c1bc

     Laser koristimo i za bijeljenje vitalnih zuba, koristiumo ga za terapiju bola viličnog zgloba, potom za liječenje afti, herpesa i bilo kakvih dermatoloških promjena u stomatološkoj regiji.


Svi tretmani laserom su potpuno bezbolni, prijatni i učinkoviti za pacijente.

 


« DIJAGNOSTIKA              ESTETIKA »