PRF faktori rasta

prf-faktor-rasta

PRF FAKTORI RASTA – Plazma bogata trombocitima

PRF je frakcija krvi bogata trombocitima i leukocitima, koja predstavlja drugu generaciju izvora faktora rasta.

PRF se dobija centrifugiranjem krvi pacijenta u epruvetama bez aditiva. PRF je čist i krajnji proizvod i sadrži isključivo fibrin dobijen iz krvi pacijenta.

Krvne pločice koje se nalaze u PRF-u bogate su faktorima rasta. Prilikom aktivacije faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimulišu na prvom mjestu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih sudova, kao i rast nove kosti u koštanim defektima. Usljed toga, defekt je bolje prokrvljen čime se poboljšava regeneracija. Faktori rasta takođe stimulativno utiču na rast kosti u defektu kada su u pitanju recimo, parodontološke intervencije, čime dodatno doprinose boljem efektu same terapije.

PRF se koristi prilikom:

  • Augumentacije koštanog grebena u vilici (piriprema za ugradnju implantata)
  • Parodontoloških intervencija (režanj operacije)
  • Prilikom terapije recesije gingive (povlačenje desni) – membranom od PRF prekrivaju se goli vratovi i eliminiše se defekt
  • Prilikom vađenja zuba – PRF se ubacuje u defekt kako bi se umanjio gubitak koštane mase

PRF je bezbjedna metoda iz razloga što se isključivo dio lične pacijentove krvi vraća u defekt bez i jednog drugog dodatka.

PRF METODA

PRF je skraćenica za pojam ” platelet-rich fibrin”, što u prevodu znači fibrin obogaćen trombocitima. Ovo su produkti koji se dobijaju iz pacijentove krvi i koriste se primarno u oralnoj i estetskoj hirurgiji.
U novije vrijme se u naprednijim stomatološkim zahvatima fibrin koristi zbog boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva, pa služi  kao idealna priprema za hirurške zahvate koji prethode ugradnji implantata.

O čemu se zapravo radi?

Naše tijelo ima prirodnu sposobnost samoizlječenja.

Proces počinje uzimanjem krvi pacijenta, koja se daljom obradom, kroz koagulaciju centrifugom u za to predviđenom redu, razdvaja. Cijeli proces je zaista brz (12 minuta), bezbolan i jednostavan.

Odvajanjem krvi od crvenih krvnih zrnaca dobijamo plazmu i fibrin, koje kasnije koristimo kao biološki autotransplatant tj. nakon vađenja zuba, na to isto mjesto postavljamo fibrin i plazmu koji nam služe za ubrzavanje procesa zarastanja, i ubrzavanje procesa prihvatanja implatata, i na taj način sam proces čini bržim i sigurnijim, a prije svega, bezbolnim.

Prilikom aktivacije, faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimulišu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih sudova, pa time i rast nove kosti u koštanim defektima. Rezultat je bolja ishrana tkiva kiseonikom, čime se poboljšava regeneracija. Rezultati su zaista izuzetni.

123prf